Hegyvidéki Önkormányzat

Alapítvány
Alapítványunk


Óvodai alapítványunk 2013-as évtől fogadhatja az 1%-os felajánlásokat.


Köszönjük, hogy adója 1%-t a CSIMOTA Hegyvidéki Mesevár Óvodát Támogató Alapítvány részére utalja.


18145773-1-43
2011. decemberében szülők által kezdeményezett Karácsonyi vásár keretében befolyt adományokat köszönjük.

Köszönjük mind az öt családnak, akik 2011. decemberében pénzt utaltak az alapítvány számlájára.A CSIMOTA Hegyvidéki Mesevár Óvodát támogató Alapítvány

 

 

Az Alapítvány célja a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Mesevár Óvoda (1025 Budapest, Diós árok 1-3.; továbbiakban: Óvoda), valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, oktatási munka segítése ezen belül:

· a gyermekek magas szintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének előmozdítása,

 

· a gyermekek környezettudatos életre nevelése, ennek elősegítése érdekében az Óvoda alkalmazottait tovább képezze,

 

· gyermekeknek szervezett kirándulások, táborozások, múzeumlátogatások, koncertek, színházlátogatás, könyvtárlátogatások, kézműves programok szervezésével segíti a gyermekek kulturális nevelését.

 

· az Óvoda alkalmazottainak megfelelő oktatása, továbbképzése a gyermekek nevelése, képességeik fejlesztése érdekében,

 

· tárgyi feltételek javítása, berendezések, játékok beszerzése, kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása,

 

· a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatása, az ilyen helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

 

· az Alapítvány céljait szolgáló pályázaton való részvételhez önerő biztosítása az Óvoda részére.

 

Minden olyan tevékenység, amely az Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

 

Számlaszáma:

 

UNICREDIT BANK

10918001-00000084-40630012 HUF


 

Az Alapítvány szolgáltatásai, tevékenysége

 

 

Az Alapítvány céljainak megfelelően témákban a következő tevékenységeket végzi:

 

· a célokhoz szükséges eszközök, anyagok, játékok, könyvek, szakkönyvek, folyóiratok stb. beszerzése,

 

· a céloknak megfelelő továbbképzések szervezése, megtartása, előadók meghívása,

 

· kulturális programok, kirándulások, táborozások, múzeumlátogatások, koncertek, színházlátogatások, könyvtárlátogatások, szervezése,

 

· intézményhez kapcsolódó programok támogatása, páyázatok lebonyolításának elősegítése,

 

· gyermekek mozgásigényének jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése,

 

· más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása,

 

· prevenciós programokba bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése,

 

hátrányos helyzetű gyermekeknek segítségnyújtás, illetve a hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek a fent megnevezett, közös programokban való részvételhez költségtámogatás, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása egyéb módon. Figyelembe véve azt, hogy az alapítvány a Ptk. 74/A. § alapján nem jöhet létre gazdasági tevékenységre, a jelen pontban felsorolt elsődleges alapítványi tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja: ingyenes vagy kedvezményes. A kedvezményes díj kizárólag a szükséges rezsiköltség erejéig terjed.

 

 

Varju Erika

a kuratórium elnöke