Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Figyelem! Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház


Rbe68fc03851b8854916de09fdd9787bdÖnkormányzatunk az Alkotás u. 21. szám alatti, megújult épületében a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban lakhatási lehetőséget is biztosít az újonnan felvett munkavállalók számára önálló családi otthonuk megteremtéséig a rendeletben foglalt alábbi feltételek teljesülése esetén.

  • A Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeházban lakásigény benyújtására jogosultak, akik a 40 éves életkort nem töltötték be, sem az igénylő sem a vele együttköltöző személy nem rendelkezik másik lakás tulajdonjogával, vagy bérleti jogával és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói.
  • Fecskeházban lévő lakásokra a bérleti jogviszony a munkavégzéssel kapcsolatos jogviszony fennállásának időtartamáig, legfeljebb azonban 5 éves határozott időre szólhat.
  • A bérbeadásokról a Jegyző javaslatára a Tulajdonos és Városfejlesztési Bizottság dönt.
  • Az az igénylő, akivel a Fecskeházban lévő apartmanra bérleti szerződés kerül megkötésre, köteles valamely pénzintézetnél a lakásbérleti jogviszonyhoz igazodó időtartamra, minimum a havi lakbér összegével megegyező összegű havi megtakarításra vonatkozó előtakarékossági szerződést kötni. Az előtakarékossági szerződés megkötését és annak bérleti jogviszony ideje alatti fennállását a bérlőnek igazolnia kell.
  • Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony felmondására, ha a bérlő lakás tulajdonjogát megszerzi, vagy lakásbérleti szerződést köt, vagy az előtakarékossági kötelezettségének három hónapon keresztül nem tesz eleget.

· A szociális bérleti díj családi apartman esetén az igazolt bruttó jövedelem 15 %-ának, stúdió apartman esetén az igazolt bruttó jövedelem 10 %-ának megfelelő összegben kerül meghatározásra azzal, hogy bérlő a megállapított bérleti díjon felül, a lakás után külön szolgáltatási díj és a közüzemi díjak megfizetésére is köteles.