Hegyvidéki Önkormányzat

Archívum
Pillekő Projekt

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából részt vehetünk a „Pillekő Projektben”, mely többek között az újrahasznosítás fontosságát hangsúlyozza. A tevékenység teljes mértékben kapcsolódik Pedagógiai Programunkhoz.

 


Valljuk, hogy kisgyermekkorban szükséges megalapoznunk a környezettudatosságot, azokat az érzelmeket, magatartásformákat, szokásokat, melyekből a későbbiekben tudatos, környezetét kímélő, óvó magatartás alakul ki.

 

„Zöldóvodaként” feladatunk és célunk:

- Környezet és természetvédelem

 • Környezettudatos magatartás alakítása
 • Környezetünk megóvása
 • Pozitív viselkedési minták alakítása
 • Higiéniaszokások
 • Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
 • Környezetünk tisztasága
 • A természeti hely, az élő és élettelen értékeinek tisztelete.

 

 

Pillekő- Ismertető

A Pillekő anyagának alapját újrahasznosított PET palackok képezik, bevonata ásványi kőzet. A készítés folyamata:

 • pillepalackok begyűjtése
 • a palackok előzetesen megtervezett formába bálázás,
 • Pillekő nyersanyag bedolgozása a kialakított forma felületére,
 • színezés, lakkozás,
 • használatba vétel.

A Pillekő technológia víz-, fagy- és rongálás biztos és mivel újrahasznosított anyagból készül környezetbarát is. Utcabútorként, színes, organikus térelemként széles körű felhasználási lehetőséget kínál.

A Pillekő Projekt az ismertetett technológiában rejlő társadalmi és környezeti potenciálokat megcélzó mozgalom, mely keretein belül 2006-tól országszerte 900db pillekövet készítettünk el közel 9500 diák felnőtt és önkéntes lelkes közreműködésével. A felhasznált petpalackok száma megközelítőleg 100.000db. Mind nemzeti mind európai szinten kiemelt prioritást élvez környezetünk terhelésének csökkentése, háztartásaink, vállalataink, településeink által termelt hulladékok "tiszta" módon történő újrahasznosítása. Célunk minél szélesebb körhöz eljutni, az embereket aktivizálva, bevonva az alkotás folyamatába, hangsúlyozva a környezetvédelem, a tudatos életmód és az élő, alkotó közösségek fontosságát.

Feladatunknak tekintjük embertársaink, elsősorban a felnövekvő generáció szemléletformálásának kreatív elősegítését. Meggyőződésünk, hogy az épített környezet lenyomata az adott kor tudatállapotának, mely élő kölcsönhatási láncokon keresztül visszahat környezetére.

A Pillekő Projekt jelenleg két fő területen aktív:

 • oktatási intézmények, vállalatok, egyéb szervezetek részére tartott Pillekő készítés, szemléletformáló, művészetterápiás és közösségépítő céllal.
 • a közterület újraértelmezése, újragondolása, színes, interaktív, fenntartható közösségi terek tervezése, kivitelezése.

Eddigi közreműködő szervezetek és vállalatok: National Geographic, Nokia, Környzetvédelmi Minisztérium, MOL, Néprajzi Múzeum és számos EU által támogatott program.

 

A Program keretében petpalackokból olyan udvari játékeszközt szeretnénk létrehozni, melyet napi szinten használni is tudnak a gyermekek.

Ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon a következő, lépések szükségesek:

 • 1. Petpalackok gyűjtése április hónapban (1,5 l-es, 2 l-es)- nem kell összepréselni- kupakkal együtt
 • 2. Gyermekekkel pillekő készítése- műhelymunka az óvoda udvarán
 • 3. Festés
 • 4. Örömteli játékJ

A petpalackokat az óvó nénik gyűjtik a csoportban (1-2 palack gyermekenként).

Köszönjük az együttműködést!

Éva néni és Óvó nénik

Ezt tervezzük:

_20170306_100913