Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Tájékoztatás


Járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló határozat alapján 2021. december 1.-ét követő intézkedésekről.


Tisztelt Szülők!


Az emberi erőforrások minisztere a fokozódó járványhelyzetre tekintettel a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021l (IX. 19.) számú határozatában (továbbiakban: Határozat) 2021. december 1-jétől a köznevelési intézményekbe történő belépés feltételeinek szigorításáról döntött. A Határozat alapján intézményünkben a belépés szabályai az alábbiak szerint változtak.


1. A gyermeket az óvodába kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy az alábbiak szerint léphet be az intézménybe:
- A védettséggel nem rendelkező kísérő az óvodás gyermek csoportszobájához tartozó öltöző bejáratáig mehet csak, oda már nem léphet be. A gyermeket átadja a csoportban dolgozó dajkának vagy óvodapedagógusnak.
- A védettséggel rendelkező 1 fő kísérő bemehet az öltözőbe, a csoportszoba bejáratáig, segítheti gyermeke átöltözését, azzal a kikötéssel, hogy az öltözőben egyszerre max. 3 fő védettséggel rendelkező kísérő tartózkodhat.


2. Az intézménybe történő belépés egyéb személyeknek csak akkor engedélyezhető, ha az intézményvezető által megbízott munkatárs ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.


3. A védettséget, az alábbi dokumentumokkal tudják igazolni az intézménybe érkezők:
- Covid19 világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoporábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
- a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm.rendelet szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,
- az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány – ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz – vagy
- az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért feleltős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megállapította.


4. A 2. pontban foglaltak nem vonatkoznak az intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, foglalkoztatottakra.

Az intézménybe belépők védettséget igazoló dokumentumát az óvodavezető által megbízottak ellenőrzik, az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint járnak el. Az ellenőrzési pontot az intézményen belül az óvodavezető határozza meg.


Tisztelettel: Bátyai Éva óvodavezető