Hegyvidéki Önkormányzat

Álláshirdetések
Álláshirdetések a Hegyvidéki Mesevár Óvodában


A közalkalmazotti jogviszony határozott idejű jogviszony


Hegyvidéki Mesevár Óvoda - Budapest


a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


óvodapedagógus munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idő: 2021.09.01.-2024.01.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Alsó Svábhegyi út 2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Egyéb juttatások:

  • 30.000 Ft/hó illetménykiegészítés,
  • Cafeteria bruttó 170.000 Ft/év
  • Pályakezdő pedagógusok részére a gyakornoki időre bruttó 12.300 Ft/hó illetménykiegészítés
  • Önkormányzatunk az Alkotás u. 21. szám alatti megújult épületben, a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban lakhatási lehetőséget is biztosít az újonnan felvett munkavállalók számára önálló családi otthonuk megteremtéséig. A szolgálati lakás bérbeadásának feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 34/2017. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet 18/A. §-ában foglalt feltételeknek.


Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban érintettek megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.


A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Bátyai Éva részére a postmaster@hegyvidekimesevar.t-online.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.