Hegyvidéki Önkormányzat

Alapítvány
Alapítványunk

Adóbevallásuk elkészítésekor is gondoljanak gyermekeik változatos óvodai programjaikra és ajánlják fel adójuk 1%-t :

 

CSIMOTA Hegyvidéki Mesevár Óvodát Támogató Alapítvány

18145773-1-43A CSIMOTA Hegyvidéki Mesevár Óvodát támogató Alapítvány

 

 

Az Alapítvány célja a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Mesevár Óvoda (1125 Budapest, Diós árok 1-3.; továbbiakban: Óvoda), valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, oktatási munka segítése ezen belül:

· a gyermekek magas szintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének előmozdítása,

 

· a gyermekek környezettudatos életre nevelése, ennek elősegítése érdekében az Óvoda alkalmazottait tovább képezze,

 

· gyermekeknek szervezett kirándulások, táborozások, múzeumlátogatások, koncertek, színházlátogatás, könyvtárlátogatások, kézműves programok szervezésével segíti a gyermekek kulturális nevelését.

 

· az Óvoda alkalmazottainak megfelelő oktatása, továbbképzése a gyermekek nevelése, képességeik fejlesztése érdekében,

 

· tárgyi feltételek javítása, berendezések, játékok beszerzése, kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása,

 

· a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatása, az ilyen helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

 

· az Alapítvány céljait szolgáló pályázaton való részvételhez önerő biztosítása az Óvoda részére.

 

Minden olyan tevékenység, amely az Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

 

Számlaszáma:

 

UNICREDIT BANK

10918001-00000084-40630012 HUF


 

Az Alapítvány szolgáltatásai, tevékenysége

 

 

Az Alapítvány céljainak megfelelően témákban a következő tevékenységeket végzi:

 

· a célokhoz szükséges eszközök, anyagok, játékok, könyvek, szakkönyvek, folyóiratok stb. beszerzése,

 

· a céloknak megfelelő továbbképzések szervezése, megtartása, előadók meghívása,

 

· kulturális programok, kirándulások, táborozások, múzeumlátogatások, koncertek, színházlátogatások, könyvtárlátogatások, szervezése,

 

· intézményhez kapcsolódó programok támogatása, páyázatok lebonyolításának elősegítése,

 

· gyermekek mozgásigényének jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése,

 

· más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása,

 

· prevenciós programokba bekapcsolódás, majd részvétel elősegítése,

 

hátrányos helyzetű gyermekeknek segítségnyújtás, illetve a hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek a fent megnevezett, közös programokban való részvételhez költségtámogatás, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása egyéb módon. Figyelembe véve azt, hogy az alapítvány a Ptk. 74/A. § alapján nem jöhet létre gazdasági tevékenységre, a jelen pontban felsorolt elsődleges alapítványi tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja: ingyenes vagy kedvezményes. A kedvezményes díj kizárólag a szükséges rezsiköltség erejéig terjed.

 

 

Zsidi Sára Johanna

a kuratórium elnöke