Hegyvidéki Önkormányzat

Rólunk
Üdvözöljük óvodánk honlapján!

zold_ovimadarbarat-logo123763920_399325757771710_8663695908473127435_nHEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

 

Óvodaigazgató: Bátyai Éva

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Megközelítés: 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 2.

Telefonszám: 393-51-90


Hegyvidéki Mesevár Óvoda

gyönyörű, korszerűen felszerelt környezetben várja a gyermekeket.

 

ÓVODA


Csoportok száma

Max/min. csoportlétszám

Férőhely száma

9

20-25

225

 

Az óvodában jelenleg nyolc csoport működik.

A tornateremben rendszeres testedzésre nyílik lehetőség.

A tágas kiszolgáló helyiségek kényelmesek, a fejlesztő és logopédiai szoba nyugodt lehetőséget nyújt a külön foglalkozásokra.

Udvara tágas, új, korszerű játékeszközökkel felszerelt, ahol egész éven át jó levegőn mozoghatnak, játszhatnak a gyermekek.

 

Valamennyi csoportban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő dajka biztosítja a nyugodt, szeretetteljes körülményeket a kicsiknek.

Az óvodában óvodatitkár, és segítő munkatársak látják el az egyéb feladatokat.

A gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógus külön foglalkozás keretében fejleszti azokat a gyermekeket, akik segítséget igényelnek.

A gyermekek ellátásában nyújt segítséget a pszichológus, aki heti egy alkalommal a óvodában tartózkodik.

Utazó logopédus foglalkozik a beszédkorrekcióra szoruló gyermekekkel.

 

Az óvoda fogad táplálékallergiás gyermekeket, akik szakszerű ellátását dietetikus biztosítja. Az FH Gasztro Kft. konyhájáról kapjuk az élelmet, a táplálékallergiás gyermekeknek névvel ellátott külön edényben szállítanak.

 

Az óvoda hétköznap 630-1730 óráig fogadja a gyermekeket. Ebben az időszakban óvodapedagógus biztosítja a gyermekekkel való foglalkozást.

 

Az óvoda nevelési programja lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

 

Játék, a minket körülvevő világ tevékeny megismerése, az egészséges életmódra nevelés, környezettudatos magatartás alakítása, a gyermeki személyiség egyéni fejlesztése a komplex nevelési folyamatban. 

Célok

Feladatok

Örömmel járjon óvodába a kisgyermek, érezze jó magát.

Azért és úgy dolgozunk, hogy a gyermekek barátságos, szeretetteljes környezetben, képességeikhez mérten megfelelően fejlődjenek.

A játékot, mint legfontosabb gyermeki tevékenységet helyezzük előtérbe, azon keresztül fejlesztünk.

Nálunk a gyermek igazán gyermek lehet, mert az egész nap folyamán játszhat, a pedagógus által felkínált fejlesztő tevékenységeket is a játékosság keretein belül végezheti. Napi- és heti rendünket is ennek megfelelően állítjuk össze.

A családdal együtt nevelünk. A család, mint teremtő- és meghatározó erő elfogadásával, nevelési elveinek tiszteletben tartása mellett és segítségével kívánunk dolgozni.

Nyitottak vagyunk, olyan lehetőségeket és tevékenységi formákat biztosítunk, amibe a családtagok is rendszeresen bekapcsolódhatnak.

Ismeretet tapasztaltatás útján adunk át. Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy a játékon, művészeteken, alkotómunkán, saját tapasztalaton keresztül szerezhesse meg a gyermek azokat az élményeket, amely megnyitja és ébren tartja benne a vágyat a még több megismerésére, a tanulás örömének kielégítésére.

A valódi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Ennek megfelelően készítjük el éves nevelési tervünket, tervezzük a mindennapi tevékenységeket, a programjainkat.

A magyar nemzeti kulturális értékekre alapozva állítjuk össze nevelési terveinket.

A magyar nyelv, a helyes beszéd megtanítása kiemelt célunk.

Az óvodapedagógusok a mindennapokban a különböző tevékenységeken keresztül végzik az ez irányú fejlesztő tevékenységet. A külön segítséget igénylő gyermekek szakszerű ellátásban részesülnek, logopédus foglalkozik velük.

Egészséges életmódra nevelés, környezeti adottságaink maximális kihasználása.

Helyes életritmus kialakítása, a testedzés, a természetes mozgásformák mindennapos biztosítása. Helyes táplálkozás, tisztálkodási szokások megtartása, a környezetünk rendben tartása, tisztaság.

Környezetünk megismerése, a környezetkultúra megalapozása.

A tágabb- és szűkebb környezet megismertetésével szeretnénk elérni, hogy tisztelje azt.

Az óvoda végére célul tűzzük ki, hogy minden gyermek zökkenőmentesen tudja megkezdeni tanulmányait képességei maximális kibontakoztatása mellett.

Az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve, időt hagyva a gyermek számára fogalmazzuk meg az iskolaérettség kritériumait.


Pedagógiai programunkban az egészséges életmódra nevelés mellett a gyermekek „tehetséggondozása” irányított tevékenységi keretek között történik, mely hozzájárul a gyermekek korszerű látásmódjának alakításához.

A kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket. A mi feladatunk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, tovább erősítsük erős oldalukat.

 

Feladat:

 • kiemelkedő képességű gyermekek felismerése, fejlesztése
 • Művészet ismeretére, szeretetére nevelés
 • Művészeti ág művelésére nevelés
 • kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása

Azért tartjuk fontosnak az ilyen irányú „tehetséggondozást”, mert a gyermekek ugyanezeket a tevékenységeket folytathatják a kerületi iskolákban.

A gyermekek szüleik segítségével, az óvodapedagógusok ajánlásával nagycsoportos kortól választhatnak a három féle tevékenységből, melyen heti egy alkalommal vesznek részt a délelőtt folyamán.

Tevékenységi területek:

 • Kézműves technikák fejlesztése---- „Művész-vár”
 • Mozgás koordináció fejlesztése---- „Mocorgó-vár”
 • Kreatív,logikus gondolkodás fejlesztése----„Tudás-vár”
IMG_20190319_073018

   

  Ünnepkörökre tervezzük foglalkozásainkat és kiegészítő tevékenységeinket is.

  Élményszerző kirándulásokat szervezünk, melynek során a gyermekek közvetlenül tapasztalhatják a körülöttünk lévő világot.

  Lehetővé tesszük, hogy a szülők részt vegyenek a csoport munkájában, ötleteikkel, gyakorlati munkájukkal.

  Egy évben egyszer családi kirándulást szervezünk.

  Az óvodába meghívunk bábelőadókat, zenekarokat, művészeket, ezáltal biztosítva azt, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak.

  Elmegyünk előadásokra, koncertekre múzeumba, állatkertbe.

  A szülőkkel együtt alakítjuk ki hagyományainkat, megtartjuk a programunkban jelzett jeles napokat, ünnepeket. Ezek az alábbiak:

  • Születésnapok
  • Alma vagy szőlő szüret gazdaságban, Márton-nap
  • Borbála nap, Mikulás várás, Adventi, karácsonyi készülődés. Dísz- és koszorú készítés, búza ültetés, mézeskalács sütés stb., Luca napi népszokások, Karácsony
  • Farsang hete
  • Mese- Vár- Napok
  • Húsvét
  • Anyák napja
  • Egészség hét
  • Gyermeknap. Egész napos kirándulást szervezünk
  • Évzáró

  Nemzeti ünnepeink

  zold_oviA természet védelme kapcsán jeles napjaink:

  • Takarítás világnapja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap


   A szülők és óvónők közösen ajándékozzák meg a gyermekeket az ünnepek alkalmával énekkel, bábelőadással, zenedélutánokkal. Ünnepek előtt ajándékot készítünk, sütünk-főzünk a gyermekekkel. Barkácsdélutánt szervezünk a szülők részvételével, közösen készítjük el az ünnepi díszeket, jelképeket.

    

   A Madár óvoda foglalkozásait a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai tartják.

    

   Az alapellátáson túl külön foglalkozásokat is biztosítunk szülői igények alapján, aktív nevelési időn túl. Szem előtt tartjuk azt, hogy a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges nyugodt óvodai légkör, az óvodai nevelés alapfeladata ne sérüljön.

   Ezek a lehetőségek programunkhoz illeszkedően - kiemelve az egészséges életmódra nevelés célkitűzéseit -, az alábbiak:

    

   • Ovi foci, Néptánc, Buborék torna, Judo, Jazz balett
   • Úszás – intenzív 2 hetes kurzusokban, június elején a középső és nagycsoportokban.

    

   A fertőzéses megbetegedések megelőzésére sószoba áll rendelkezésre. Úgy alakítjuk a napirendet, hogy minden gyermek heti két alkalommal részt vehessen az ott folyó foglalkozásokon.

    

   Szeretettel várjuk gyermeküket óvodánkban, melyet a XII. kerületben lakó családok részére alapított a Hegyvidéki Önkormányzat 2009-ben.

   Várjuk a Szent János kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek jelentkezését is.

     

   Valamennyi munkatársam nevében:

    

   Bátyai Éva óvodaigazgató