Hegyvidéki Önkormányzat

Archívum
Fontos! -Tájékoztatás a 2015. szeptembertől érvénybe lépő ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztéséről


Tisztelt Szülő!

 

2015. szeptember 1-től az óvodai gyermekétkeztetés kedvezményeinek terén jogszabályi változás lép életbe, amelynek érvényesítéséhez minden szülőnek gyermekenként nyilatkoznia kell arról, hogy a jogszabályi változás gyermekét érinti-e.

 

A fenitek miatt kérjük, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodája által kiadott (az oldal alján letölthető) tájékoztató levél, nyilatkozat és a csatolt kormányrendelet tanulmányozása után a tájékoztató végén található nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, eredeti példányban legkésőbb 2015. augusztus 25-ig szíveskedjenek személyesen behozni az óvodába.

 

Kérjük, hogy a három vagy több gyermekes családok a családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítványt vagy legutolsó bankszámla kivonatot szíveskedjenek behozni.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a jogosultságot igazoló 2015. szeptembertől érvényes önkormányzati határozat egy példányát kérjük.

Tartósan beteg gyermekek esetén a legutolsó szakorvosi igazolást, az emelt családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítványt vagy legutolsó bankszámla kivonatot és a 2015. szeptemberére érvényesített MÁK igazolványt kérjük csatolni a nyilatkozathoz.

 

A nyilatkozat és a fenti igazolások határidőben történő leadása a 2015. szeptember havi étkezési számla kiállításának feltétele.

 

Kérjük, hogy az óvoda honlapján szereplő információkat kísérjék figyelemmel. ű

 

A fentiek miatt a régi óvodásaink részére 2015. szeptember havi étkezési számlák átvétele: 2015. augusztus 25-én, kedden, személyesen történik.

 

Tisztelettel:
 
Bátyai Éva

óvodavezető


Itt tölthető le: Kormányrendelet

Óvodai étkeztetés tájékoztató és nyilatkozat